Технически паспорт на съществуващите сгради – част 2

петък, юни 24th, 2011

Техническият паспорт в четири основни части Паспортът е разделен на четири части: А – „Основни характеристики на строежа“, Б – „Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти“ В – „Указания и инструкции за безопасна експлоатация“. Г – „Енергиен паспорт“. В първата част има данни и параметри на строежа (сграда или съоръжение): […]

Технически паспорт на съществуващите сгради – 1 част

сряда, юни 22nd, 2011

Технически паспорт на сграда е документ, който включва техническите характеристики на сградата, инструкции за експлоатация, ремонт и отразява всички извършени строителни и монтажни работи след въвеждането на сградата в експлоатация (§5, т.64 от ЗУТ). С Наредба N 5 на МРРБ, се урежда редът за изготвяне и регистриране на техническите паспорти на строежите. Такъв документ не […]

Better Tag Cloud