Данък сгради

четвъртък, декември 2nd, 2010

Вчера симпатягите от нашия парламент окончателно решиха, че ще увеличат максималния размер на данъка върху недвижимите имоти. Това стана с приемането на промените в Закона за местните данъци и такси. По новите правила общинските съвети ще определят дължимото в граници от 0,1 до 4,5 на хиляда от данъчната оценка на съответния недвижим имот. В тази […]

Better Tag Cloud