Archive for the 'Енергийна Ефективност' Category

„Аниди Електра“ ООД обединява български инженеринг и испански капитал

неделя, ноември 21st, 2010

„Аниди Електра“ ООД е ново дружество на българския пазар, с дялово участие на „Аниди“ ЕООД и „Електра Холдинг“ АД. „Аниди“ ЕООД е българско инженерингово дружество с богат опит в енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници. „Електра Холдинг“ АД е инвестиционна компания с испанско участие, която участва в разработването, строителството и експлоатацията на електрически централи, които използват […]

Енергийната ефективност в промишлеността

неделя, март 21st, 2010

Икономията на енергия се сочи като един от глобалните проблеми за решаване от съвременния свят. Енергийната ефективност е качествено понятие, характеризиращо рационалното използване на енергиите и енергийните носители. Основните проблеми при използването им у нас произтичат от големите загуби в производствените процеси, вследствие на остарелите технологии, занижения технологичен контрол, амортизираното оборудване, липсата на средства за […]

„Маги“ малки тайни

четвъртък, февруари 18th, 2010

В тази статия, със закачливото заглавие „“Маги“ малки тайни“, ще обърна внимание на някои тънкости за по-добър топлинен комфорт. Ефектът от неправилното поставяне на външната топлоизолация, може да ни изиграе лоша шега. Това е така наречения коминен ефект.  Получава се, когато между стената и топлоизолацията има въздушно пространство. Това е така наречената вътрешна конвекция (вертикално […]

Един поглед върху понятието „Енергийна Ефективност“

понеделник, февруари 15th, 2010

Какво означава понятието „Енергийна Ефективност”? Ако трябва да сме скучни: Въвеждане на енергоспестяващи мерки, водещи до икономия на енергия. Ако трябва да впечатлим някой: скучното, като добавим с цел намаляване на вредните емисии СО2 и опазване на околната среда. Всичко това наистина е така, но в действителност не можем ли да кажем: Енергийната Ефективност е […]

Алтернативните системи за отопление и БГВ – партньор на семейния бюджет

сряда, февруари 10th, 2010

Все по-честите рекордни скокове на цените на петрола се отразяват пряко върху нашето ежедневие, като повишение на цените на парното, електроенергията, газта и други традиционни източници на енергия. Това налага все по често да се говори за алтернативни източници на енергия, понеже енергията, която се получава е безплатна и възобновяема. Като пример ще дам едни […]

Better Tag Cloud