Author Archive

Саниране с европейски пари

понеделник, юли 11th, 2011

„Първите ремонти по саниране на сгради със средства отпуснати от Европейския съюз ще започнат през пролетта догодина.”  Това съобщи регионалния министър Росен Плевенлиев на 08.07.2010г.  Схемата е по Оперативна програма „Регионално развитие” и могат да кандидатстват отделни входове, не е необходимо да е целия блок, уточни Плевенлиев. Средствата по програмата са са 63 млн. лева. […]

Технически паспорт на съществуващите сгради – част 3

вторник, юни 28th, 2011

Кога се изготвя енергиен паспорт за дадена сграда? Енергийният паспорт се съставя за всяка една нова сграда, след завършване на строителните дейности, преди въвеждането й в експлоатация. Предишните разпоредби изискваха този документ да се съставя и при извършване на основен ремонт, реконструкция или обновяване на съществуващите сгради, но с последните промени в Закона за техническите […]

Технически паспорт на съществуващите сгради – част 2

петък, юни 24th, 2011

Техническият паспорт в четири основни части Паспортът е разделен на четири части: А – „Основни характеристики на строежа“, Б – „Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти“ В – „Указания и инструкции за безопасна експлоатация“. Г – „Енергиен паспорт“. В първата част има данни и параметри на строежа (сграда или съоръжение): […]

Технически паспорт на съществуващите сгради – 1 част

сряда, юни 22nd, 2011

Технически паспорт на сграда е документ, който включва техническите характеристики на сградата, инструкции за експлоатация, ремонт и отразява всички извършени строителни и монтажни работи след въвеждането на сградата в експлоатация (§5, т.64 от ЗУТ). С Наредба N 5 на МРРБ, се урежда редът за изготвяне и регистриране на техническите паспорти на строежите. Такъв документ не […]

Бизнесът атакува новия закон за ВЕИ

вторник, април 19th, 2011

Бизнесът очаква приемането на новия Закон за възобновяемите енергийни източници (ЗВЕИ), за да може да бъде обжалван в Европейската комисия. Това заяви за в. „Пари“ председателят на Асоциацията на производителите на екологична енергия (АПЕЕ) Велизар Киряков във връзка с предстоящото второ четене на нормативния акт в парламента. Според Киряков е ясно, че новият закон няма […]

Как се харчат общински пари в Пловдив

вторник, април 19th, 2011

Как се харчат общински пари чрез фирми в схема Октопод Ще има ли разследване за излапаните от Консорциум за енергийна ефективност ДЗЗД средства, дадени от районните кметства? Всичко започва с Решение № 372 от 23 септември 2010 г. С него на районните кметове се предоставят почти 300 хиляди лева за „обследване на енергийната ефективност и […]

Данък сгради

четвъртък, декември 2nd, 2010

Вчера симпатягите от нашия парламент окончателно решиха, че ще увеличат максималния размер на данъка върху недвижимите имоти. Това стана с приемането на промените в Закона за местните данъци и такси. По новите правила общинските съвети ще определят дължимото в граници от 0,1 до 4,5 на хиляда от данъчната оценка на съответния недвижим имот. В тази […]

Better Tag Cloud