“Добри Връзки” – Проучване на пазара за PV конектори

Бях силно впечатлен от статията във PHOTON Magazine за конекторите, които се използват при свързването на модулите в стрингове, а от там и запаралеляването им в разпределителните табла. От лабораторията на PHOTON по един или друг начин са се сдобили с конектори на над 40 производителя. При много от производителите, представителите на списанието са срещнали отпор и отказ да предоставят свои конектори за лабораторни изпитания. Чрез прекупвачи, от PHOTON са успяли да си набавят по-голямата част от конекторите, които са им били отказани от производителите. Следват тестовете.

От лабораторията използват следните видове изпитания:

  • – Силови тестове – сила на вкарване на мъжкия и женския конектор един в друг; сила на измъкване на мъжкия от женския конектор; сила на измъкване на кабела от гнездото му в конектора.
  • – Контактно съпротивление и термография – контактно съпротивление при първо включване; контактно съпротивление след 5 цикъла на вкл./изк.; контактно съпротивление след 100 цикъла на вкл./изк.; работен ток; загуби на мощност от работния ток след 5 цикъла на вкл./изк.; загуби на мощност от работния ток след 100 цикъла на вкл./изк.; Разлика между температурата на конектора и околната среда, при работен ток.
  • – Изолация – съпротивление на изолацията; възможност за контакт при включен конектор при сила <10N; възможност за контакт при изключен конектор при сила <10N.

След систематизирането на резултатите от тестовете, от PHOTON са приятно изненадани от високото качество на конекторите. Имат само един провалил се конектор на Facon Electronica, който има недопустимо високо контактно съпротивление, както и големи проблеми с безопасността. Отновно от гледна точка на безопасността, се проявяват проблеми при още няколко проби от различни производители. На пазара все още има конектори, от които много лесно може да бъде измъкнат кабелът. Например, при неволно спъване на човек в кабела, което би оставило оголен проводник под напрежение. На конекторите с такъв проблем е поставена ниска оценка.

Вторият основен критерии за оценка на конекторите, след безопасността, е контактното съпротивление. Високото контактно съпротивление, води до загуби на енергия във връзката, под формата на греене. Нагледен пример от PHOTON дават с провалилия се конектор на Facon Electronica. Ако един такъв конектор е свързан с един стринг с работен ток от 8 А, то загубите в този конектор, поради високото съпротивление, ще 140 Wh на година. Пресметнато е, че при изкупната цена на електроенергията от фотоволтаици в Германия от 0,43 EUR/kWh, един такъв конектор води до 1,20 EUR загуби за 20 годишен експлоатационен период на съоръжението. При 1000 конектора имаме 1200 EUR, превърнати в топлинна енергия.

За изненада на лабораторията, най-добре представилият се конектор е на китайски производител – Ningbo Shihe New Energy Technology. Загубите от китайския конектор, в паричен еквивалент, възлизат на 0,08 EUR за 20 години.

Извадка от тестовете, с конкретни параметри, можете да видите на долната снимка:

Милен Кавръков
/Възобновяеми Енергийни Източници/

 

One Response to ““Добри Връзки” – Проучване на пазара за PV конектори”

  1. 3k Says:

    Добре е, че се проучват тези конектори!

Напишете Коментар

[+] kaskus emoticons nartzco

Better Tag Cloud