Енергийна ефективност в РъБъ

Докъде стигна Енергийната ефективност в Република България??

Понятието Енергийна ефективност достигна до голяма част от населението на страната ни. Повечето от хората се убедиха в ползите от обследването, сертифицирането и внедряването на енергоспестяващи мерки: било то дори от подмяна на дограма, саниране на ограждащите елементи на сградите, намиране на ефективно решение за отопление, закупуване на електро домакински уреди с висок клас на енергоспестяване и т.н.. Общинските администрации къде под натиска на закона, къде чрез допълнителна информация, също стигна до извода, че чрез внедряването на енергоспестяващи мерки в общиннските сгради се достигат достатъчно икономии от досегашните разходи за потребена енергия, било тя топлинна или електрическа.

Собствениците и Управителите на промишлени системи /предприятия/ също започнаха въвеждане на енергоефективни технологии с цел намаляване себестойността на продукцията си за по-голяма конкурентноспособност на пазара. Изминалото лято на 2010г. бяха спуснати редица Оперативни програми, в които водещата цел беше повишаване на енергийната ефективност и проектите се правиха на основата на енергоспестяващите мерки предписани в  Детайлните обследвания за енергийна ефективност.

Тук с гордост мога да споделя, че бенифициенти по тези Оперативни програми станаха всички наши клиенти, на които направихме  Обследванията за Енергийна ефективност или участвахме в подготовката на проектната документация. Конкретно мога да посоча: Община Русе /участвала със седем свои училища и общ размер на проекта 4 215 704 лв./; Община Етрополе /участвала с  СОУ „Хр. Ясенов” и общ размер на проекта 822 960 лв./;,  Община Рудозем  /участвала с три свои сгради в образователната инфраструкура и общ размер на проекта  697 827 лв./; Община Дулово; Община Белица.   За голяма част за постигане на резултатите като информация, като начини за финансиране, като внедряване на енергоспестяващи мерки имат фирмите, коити  обследват и сертифицират сгради и промишлени системи.

И тъкмо се свикна с понятието Енергийна ефективност,  започна се някаква дейност и пълен крах, т.е. дейността се стопира. Питането е дали всичко е под въздействието на кризата, с която оправданието е много лесно или от нехайното отношение на държавата. Оправданието на всички е безпаричие, като се започне от Обласни управители, Кметове на Общини,  Управители на на големи, средни и малки предприятия и фирми, да споменеме ли въобще  хората. И се получава така, че вместо да спестяваме чрез по-доброто и енергоефективно, ще си правим отново икономии за сметка на нашия комфорт и  на нашето здраве.
Та това е!

инж. Атанас Пиков
/Енергийна ефективност и ВЕИ/

One Response to “Енергийна ефективност в РъБъ”

  1. 3k Says:

    Нормален е коментар за случващото се в страната относно енергийната ефективност.

Напишете Коментар

[+] kaskus emoticons nartzco

Better Tag Cloud