Archive for март, 2010

Енергийната ефективност в промишлеността

неделя, март 21st, 2010

Икономията на енергия се сочи като един от глобалните проблеми за решаване от съвременния свят. Енергийната ефективност е качествено понятие, характеризиращо рационалното използване на енергиите и енергийните носители. Основните проблеми при използването им у нас произтичат от големите загуби в производствените процеси, вследствие на остарелите технологии, занижения технологичен контрол, амортизираното оборудване, липсата на средства за […]

Пак каруцата пред коня!

петък, март 19th, 2010

Министерството на образованието, младежта и науката реши:  „училищните сгради трябва да бъдат приветливи, трябва да  се създаде добра среда за ученици и учители, трябва да се намалят разходите за издръжка” и т.н. До тук добре! И… Сетиха се, че има Директива  2002/92/ЕО на Европейския парламент и съвета за енергийната ефективност на сградния фонд, че има […]

Американец, Германец, Китаец. Кой е по-по-най?

четвъртък, март 11th, 2010

За международна търговия бях чувал само по телевизията. Чуждестранна коренспонденция, преговори, внос, износ, логистика, митници – „тъмна Индия“. Но, човек се учи, докато е прост. Така че си настъпихме педала с колегите и тръгнахме да пазарим модули, инвертори, кабели по широкия свят. Оказа се, че не е кой знае какво, като изключим „одисеята“ с българските […]

Влияние на контура на релефа върху електропроизводството на PV централата

понеделник, март 1st, 2010

В тази статия ще обърна внимание на един от първите основни и същевременно статични компоненти, които влияят върху електропроизводството на фотоволтаичните централи. Казвам статични, защото освен да го констатираме и да го вмъкнем в някакви точни граници, не можем да му влияем и да го променим. Става дума за загубите в електропроизводството, дължащи се на […]

Better Tag Cloud