Един поглед върху понятието „Енергийна Ефективност“

инж. А. ПиковКакво означава понятието „Енергийна Ефективност”?

Ако трябва да сме скучни: Въвеждане на енергоспестяващи мерки, водещи до икономия на енергия.

Ако трябва да впечатлим някой: скучното, като добавим с цел намаляване на вредните емисии СО2 и опазване на околната среда.

Всичко това наистина е така, но в действителност не можем ли да кажем: Енергийната Ефективност е инвестиция в бъдещето.

Всички тези енергоспестяващи мерки, които се правят с цел намаляване на потреблението на енергия, водят до парични спестявания, които изкупуват инвестицията. И при добър енергиен мениджмънт тази инвестиция може да се изкупи за минимален срок, например пет години, след което спестените средства си остават за нас и ние можем да разполагаме с тях.

Какви енергоспестяващи мерки можем да предвидим, като в случая се ограничим за сгради.

– Изолация на външни стени

– Изолация на под

– Изолация на покрив

– Подмяна на дограма

– ЕСМ по осветление – Инсталиране на енергийно-ефективна осветителна система, контрол за постоянен интензитет на осветеността, монтиране на система за автоматично управление.

– ЕСМ по котелна инсталация/абонатна станция – Реконструкция (подмяна) на котелна инсталация/АС/ или на елементи от нея (котли, помпи, тръбна мрежа, арматура и др.), включително настройки и изолации.

– ЕСМ по сградни инсталации

– ВЕИ – Въвеждане на системи, използващи един от 5-те вида ВЕИ, вкл. термопомпи.

– Други

За да има ефект от въвеждането на енергоспестяващи мерки, трябва да гледаме на тях като съвкупност. Всяка от тях води до някакви икономии, но поотделно осъществени няма да получим необходимия ефект, който би ни задоволил, затова трябва да се подредят и изпълнят по ефективност.

Крайният резултат, който трябва да се получи след въвеждането на определените  енергоспестяващи мерки е с min. средства на ден да ни бъде комфортно и приятно.

Е това не е ли инвестиция в бъдещето!

инж. Атанас Пиков
/Енергийната Ефективност и ВЕИ/

 

Напишете Коментар

[+] kaskus emoticons nartzco

Better Tag Cloud