Въведение

logo

Здравей, Читателю!

Намираш се в блога на „Аниди“.  Тук на тази страница ще намериш интересни статии, списвани от нашия екип от инженери, икономисти и юристи, съдържащи анализи и мнения по теми свързани с енергийната ефективност и различните начини за усвояване на възобновяемата енергия в България, за различните технологии и иновации,  за законодателните стимули, за законодателните пречки, за общата европейска политика.
Силно се надяваме, че това, което предстои да споделим тук ще ви бъде интересно и най-вече полезно. Силно се надяваме да повишим информираността на повече хора от нашето общество защо е необходимо да се стремим към все по-висока енергийна ефективност в нашия бит и производство, защо е необходима  възобновяемата енергия, защо е скъпа, защо от друга страна е доходоносна и т.н.
Е, сега остава да оправдаем надеждите си. Пожелаваме на себе си приятно писане, а на Вас – приятно четене!

Екипът на Аниди



тук на тази страница, където ще намериш мои статии, съдържащи анализи и мнения за различните начини за усвояване на възобновяемата енергия в България, за различните технологии и иновации,  за законодателните стимули, за законодателните пречки, за общата европейска политика.

Напишете Коментар

[+] kaskus emoticons nartzco

Better Tag Cloud