Саниране с европейски пари

Публикувано от Velinsky в категория Енергийна Ефективност на 11 юли, 2011 |  4 Коментара »

„Първите ремонти по саниране на сгради със средства отпуснати от Европейския съюз ще започнат през пролетта догодина.”  Това съобщи регионалния министър Росен Плевенлиев на 08.07.2010г.  Схемата е по Оперативна програма „Регионално развитие” и могат да кандидатстват отделни входове, не е необходимо да е целия блок, уточни Плевенлиев. Средствата по програмата са са 63 млн. лева. От тях 13 млн. лева ще бъдат отделени в специален фонд за социално слаби. Достатъчно е 67% от собствениците да дадат съгласие за саниране, за да започне проекта. Прочетете още »

Технически паспорт на съществуващите сгради – част 3

Публикувано от Velinsky в категория Енергийна Ефективност на 28 юни, 2011 |  1 Коментар »

Кога се изготвя енергиен паспорт за дадена сграда?
Енергийният паспорт се съставя за всяка една нова сграда, след завършване

на строителните дейности, преди въвеждането й в експлоатация. Предишните разпоредби изискваха този документ да се съставя и при извършване на основен ремонт, реконструкция или обновяване на съществуващите сгради, но с последните промени в Закона за техническите паспорти на строежите това изискване отпада. Прочетете още »

Технически паспорт на съществуващите сгради – част 2

Публикувано от Velinsky в категория Енергийна Ефективност на 24 юни, 2011 |  2 Коментара »

Техническият паспорт в четири основни части

Паспортът е разделен на четири части:

А – „Основни характеристики на строежа“,

Б – „Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти“

В – „Указания и инструкции за безопасна експлоатация“.

Г – „Енергиен паспорт“.

В първата част има данни и параметри на строежа (сграда или съоръжение): адрес, вид на промените – реконструкция, ремонт и др., разрешения за строеж, за начало на строителството и за промените след това. Включена е информация за площи, обеми, инсталации и съоръжения на техническата инфраструктура, сервитути и др. Прочетете още »

Технически паспорт на съществуващите сгради – 1 част

Публикувано от Velinsky в категория Енергийна Ефективност на 22 юни, 2011 |  3 Коментара »

Технически паспорт на сграда е документ, който включва техническите характеристики на сградата, инструкции за експлоатация, ремонт и отразява всички извършени строителни и монтажни работи след въвеждането на сградата в експлоатация (§5, т.64 от ЗУТ).

С Наредба N 5 на МРРБ, се урежда редът за изготвяне и регистриране на техническите паспорти на строежите. Такъв документ не се прави само за сгради, които са с допълващо застрояване, незаконни или такива, които нямат градоустройствен статут. Техническият паспорт съдържа данни за строежа, за основните му характеристики, мерките за поддържане, срокове за извършване на ремонти, както указания и инструкции за безопасна експлоатация. Прочетете още »

Бизнесът атакува новия закон за ВЕИ

Публикувано от Velinsky в категория Възобновяеми Енергийни Източници на 19 април, 2011 |  2 Коментара »

Бизнесът очаква приемането на новия Закон за възобновяемите енергийни източници (ЗВЕИ), за да може да бъде обжалван в Европейската комисия. Това заяви за в. „Пари“ председателят на Асоциацията на производителите на екологична енергия (АПЕЕ) Велизар Киряков във връзка с предстоящото второ четене на нормативния акт в парламента. Според Киряков е ясно, че новият закон няма да е добър и ще ограничава бъдещите проекти за възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), но до края на годината може да се очаква един добре работещ нормативен акт. Прочетете още »

Как се харчат общински пари в Пловдив

Публикувано от Velinsky в категория Енергийна Ефективност на 19 април, 2011 |  5 Коментара »

Как се харчат общински пари чрез фирми в схема Октопод

Ще има ли разследване за излапаните от Консорциум за енергийна ефективност ДЗЗД средства, дадени от районните кметства?

Всичко започва с Решение № 372 от 23 септември 2010 г. С него на районните кметове се предоставят почти 300 хиляди лева за „обследване на енергийната ефективност и изработка на инвестиционни проекти за саниране на общински сгради по списък”. Районните кметове не са подбрани случайно – за Централен – 59 500 лв.; за Западен – 47 200 лв.; за Северен – 55 500 лв.; за Тракия – 46 000 лв. и за Южен – 50 820 лв. От пръв поглед се вижда, че с изключение на Тракия, това са райони, управлявани от ГЕРБ, които официално са опозиция на властта в Пловдив. Прочетете още »

“Добри Връзки” – Проучване на пазара за PV конектори

Публикувано от admin в категория Възобновяеми Енергийни Източници на 21 февруари, 2011 |  1 Коментар »

Бях силно впечатлен от статията във PHOTON Magazine за конекторите, които се използват при свързването на модулите в стрингове, а от там и запаралеляването им в разпределителните табла. От лабораторията на PHOTON по един или друг начин са се сдобили с конектори на над 40 производителя. При много от производителите, представителите на списанието са срещнали отпор и отказ да предоставят свои конектори за лабораторни изпитания. Чрез прекупвачи, от PHOTON са успяли да си набавят по-голямата част от конекторите, които Прочетете още »

Better Tag Cloud